skip to Main Content

DenkOM: Wie zijn wij?

Bureau DenkOM vergroot met adviezen en trainingen op het gebied van participatie en communicatie het handelingsperspectief van omgevingsmanagers, projectmanagers en communicatieadviseurs. We leveren advies en zorgen – desgewenst – voor de uitvoering of de begeleiding daarvan. Denk hierbij aan:

  • Stakeholdersanalyse met belangen en standpunten van betrokkenen;
  • Ontwikkeling en uitvoering van participatietrajecten;
  • Een overkoepelende communicatiestrategie en -programmering.

Bureau DenkOM bestaat uit vier adviseurs:

Darja Boers
Na mijn studie bedrijfscommunicatie ben ik in 1999 gestart als communicatieadviseur in de infrastructuur. Deze dynamische wereld leerde mij al snel dat er enorm veel stakeholders met belangen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Elke stakeholder kent een eigen communicatieaanpak. Doordat ik steeds meer bezig was met het zorgen voor een ‘goed’ verhaal, ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de inhoud van deze belangen en hoe deze goed ingebed moeten worden in een project. Na een uitstap naar de woningcorporatie wereld ben ik sinds 2008 werkzaam in de wereld van infrastructuur. Als omgevingsmanager heb ik in verschillende projecten de buitenwereld met de binnenwereld van het project verbonden. Door telkens op een gestructureerde manier deze stappen te doorlopen en de buitenwereld te betrekken bij het project of organsatie, heeft omgevingsmanagement een duidelijke plaats gekregen. Daarnaast heb ik diverse trainingen ontwikkeld en verzorgd op het gebied van omgevingsmanagement en communicatie.

Omdat ik er van overtuigd ben dat een gestructureerde aanpak van omgevingsmanagement ver buiten de wereld van de infrastructuur nuttig kan zijn, heb ik samen met Andrea van Oorschot DenkOM ontwikkeld.

https://www.linkedin.com/in/darjaboers/

 

 

Andrea van Oorschot
Meer dan twintig jaar geleden begon ik als communicatieadviseur. Daarbij merkte ik dat mijn interesse vooral lag bij (politiek) gevoelige onderwerpen, publiekscommunicatie en omgevingscommunicatie rondom complexe trajecten waarbij verschillende betrokkenen een rol spelen en er soms (schijnbaar) tegengestelde belangen zijn. In de praktijk verbreedde ik mijn werkveld van communicatie naar omgevingsmanagement. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het in alle projecten en organisaties belangrijk is om je omgeving goed te kennen en dat er in die omgeving veel kansen liggen voor organisatie en projecten.

Eigenlijk denk ik dat alle organisaties en projecten baat hebben bij goed omgevingsmanagement. Samen met Darja Boers ontwikkelde ik een vijf-stappen-methode die organisaties en projecten helpt om een duidelijker beeld te krijgen van de omgeving en concreet activiteiten te ontwikkelen om ook echt verbinding te maken met deze omgeving.

https://www.linkedin.com/in/andreavanoorschot/

DenkOM: Wie zijn wij?

Darja Boers
Na mijn studie bedrijfscommunicatie ben ik in 1999 gestart als communicatieadviseur in de infrastructuur. Deze dynamische wereld leerde mij al snel dat er enorm veel stakeholders met belangen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Elke stakeholder kent een eigen communicatieaanpak. Doordat ik steeds meer bezig was met het zorgen voor een ‘goed’ verhaal, ben ik me steeds meer gaan verdiepen in de inhoud van deze belangen en hoe deze goed ingebed moeten worden in een project. Na een uitstap naar de woningcorporatie wereld ben ik sinds 2008 werkzaam in de wereld van infrastructuur. Als omgevingsmanager heb ik in verschillende projecten de buitenwereld met de binnenwereld van het project verbonden. Door telkens op een gestructureerde manier deze stappen te doorlopen en de buitenwereld te betrekken bij het project of organsatie, heeft omgevingsmanagement een duidelijke plaats gekregen. Daarnaast heb ik diverse trainingen ontwikkeld en verzorgd op het gebied van omgevingsmanagement en communicatie.

Omdat ik er van overtuigd ben dat een gestructureerde aanpak van omgevingsmanagement ver buiten de wereld van de infrastructuur nuttig kan zijn, heb ik samen met Andrea van Oorschot DenkOM ontwikkeld.

https://www.linkedin.com/in/darjaboers/

 

 

 

 

 

 

 

Andrea van Oorschot
Twintig jaar geleden begonnen als communicatieadviseur. Daarbij merkte ik dat mijn interesse vooral lag bij (politiek) gevoelige onderwerpen, publiekscommunicatie en omgevingscommunicatie rondom complexe trajecten waarbij verschillende betrokkenen een rol spelen en er soms (schijnbaar) tegengestelde belangen zijn. In de praktijk verbreedde ik mijn werkveld van communicatie naar omgevingsmanagement. Omdat ik ervan overtuigd ben dat het in alle projecten en organisaties belangrijk is om je omgeving goed te kennen en dat er in die omgeving veel kansen liggen voor organisatie en projecten.

Eigenlijk denk ik dat alle organisaties en projecten baat hebben bij goed omgevingsmanagement. Samen met Darja Boers ontwikkelde ik een vijf-stappen-methode die organisaties en projecten helpt om een duidelijker beeld te krijgen van de omgeving en concreet activiteiten te ontwikkelen om ook echt verbinding te maken met deze omgeving.

https://www.linkedin.com/in/andreavanoorschot/

Back To Top