skip to Main Content

Voor wie?

Ons DenkOM model is bedoeld voor projecten en organisaties met omgevingsvraagstukken die hun omgeving serieus nemen en met deze omgeving willen samenwerken om hun doelen te realiseren. Denk daarbij aan ruimtelijke ontwikkelingen, infrastructurele projecten, dijkversterkingsprojecten en duurzame energieprojecten

Back To Top