skip to Main Content

DenkOM: Omgevingsmanagement in 5 stappen

Het DenkOM model is een compleet en inspirerend 5 stappenplan voor draagvlak. De kracht van het DenkOM model:

 • Geeft invulling aan participatie en communicatie;
 • Vergroot het handelingsrepertoire van omgevingsmanagers, projectmanagers en communicatieadviseurs;
 • Vertaalt strategie naar praktijk;
 • Kijkt naar het gehele spectrum van stakeholders;
 • Maakt (botsende) belangen inzichtelijk en standpunten bespreekbaar;
 • Is op elk moment in te zetten in een project;
 • Biedt structuur en borgt een proactieve aanpak;
 • Is een manier van denken die je voortdurend toepast in je organisatie, project of programma.

Stap 1
Scan organisatie / project

Via een organisatiescan stel je de basis vast voordat je aan de slag gaat met de volgende stappen. Vragen als: Wat wordt er al gedaan aan omgevingsmanagement?, Op welke manier is de ‘buitenwereld’ betrokken bij je organisatie?’ en ‘Wie binnen de organisatie is er bezig met de omgeving?’ maken deel uit van deze eerste stap. Maar ook welke thema’s en structuren spelen er in je omgeving waar je als project mee te maken krijgt.

Stap 2
Scan van je omgeving met behulp van het theatermodel

 

Stap 3
Analyse stakeholders – belangen en vertrouwen

Stap 4
Invloed, kansen, bedreigingen

 • Wat zijn de doelstellingen van uw organisatie of project?
 • Welke invloed hebben de verschillende stakeholders op uw organisatie of project?
 • Wat wilt u veranderen aan de resultaten van deze analyse van uw omgeving?

Stap 5
OM in praktijk

Uiteindelijk draait het hier om. Welke strategieën en aanpakken zet u in om de omgeving te beïnvloeden, aan te spreken en te bereiken? In deze stap werken we aan concrete plannen die direct uitvoerbaar zijn op het gebied van omgevingsmanagement. Dit is maatwerk, toegespitst op de behoeften van dat moment van uw organisatie of project.

Back To Top