skip to Main Content
page1image55561888

Privacyverklaring

Muto Communicatie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van onze websites. In deze privacyverklaring staat uitgelegd welke gegevens we verwerken en waarom we dat doen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Muto Communicatie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Muto Communicatie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Muto Communicatie verstrekt. Muto Communicatie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 •  Uw e-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 •  Uw IP-adres

  WAAROM MUTO COMMUNICATIE GEGEVENS NODIG HEEFT

  Muto Communicatie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
  Daarnaast kan Muto Communicatie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

  HOE LANG GEGEVENS BEWAREN

  Muto Communicatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij ons bent en tenminste 7 jaar na het beëindigen van het laatste contract of project. We bewaren deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichting maar ook voor zakelijke communicatie.

  DELEN MET ANDEREN

  Muto Communicatie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

page1image61696128

Muto Communicatie: Postbus 12081, 3501 AB UTRECHT, M: info@mutocommunicatie.nl / www.mutocommunicatie.nl, Nummer KvK: 30273013 / BTW: NL821448249B01 / Rabobank 1544.32.652

page2image55478304

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van www.mutocommunicatie.nl / www.bewusteoverheid.nl /www.denkomgevingsmanagement.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder

het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Muto Communicatie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mutocommunicatie.nl. Muto Communicatie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Muto Communicatie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Muto Communicatie op via info@mutocommunicatie.nl. www.mutocommunicatie /www.bewusteoverheid.nl / www.denkomgevingsmanagmeent zijn websites van Muto Communicatie. Muto Communicatie is als volgt te bereiken:

 • Via mail: info@mutocommunicatie.nl
 • Via telefoon: 0654975423

page2image60952896page2image60959232page2image60960768page2image60964224page2image60948480page2image60964032page2image60951168page2image60960576page2image60953280

Muto Communicatie: Postbus 12081, 3501 AB UTRECHT, M: info@mutocommunicatie.nl / www.mutocommunicatie.nl, Nummer KvK: 30273013 / BTW: NL821448249B01 / Rabobank 1544.32.652

Back To Top