skip to Main Content

Praktijkervaringen DenkOM

Bureau DenkOM bestaat uit adviseurs op het gebied van omgevingsmanagement, participatie en communicatie en een netwerk van specialisten uit diverse vakgebieden. De adviseurs hebben ruime ervaring op het gebied van omgevingsmanagement, participatie en communicatie.

 

Infrastructuur

We hebben gewerkt voor diverse projecten in de infrastructuur: Projecten van Rijkswaterstaat als de HSL-Zuid, A2 Hooggelegen, A2 Leidsche Rijntunnel, A28 Utrecht – Amersfoort, A1 Bunschoten – Hoevelaken, Kaderrichtlijn Water, Meppelerdiepsluis, knooppunt Hoevelaken. Zij hebben zowel ervaring op strategisch niveau als ook op uitvoeringsniveau. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van omgevingsplannen, het inventariseren van klantwensen, zorgen voor juiste afwegingen in keuzes in projecten, het organiseren van participatietrajecten en het adviseren over en het uitvoeren van communicatie activiteiten.

Tennet

Voor TenneT waren we betrokken bij de realisatie van nieuwe hoogspanningsstations, verkabelingsprojecten (het verplaatsen van bovengrondse hoogspanningsverbindingen naar ondergrondse kabels) en offshore projecten. Omgevingsmanagement en –communicatie speelt in deze projecten een belangrijke rol.

Energie sector

Adviseurs van Bureau DenkOM hebben ervaring in de energiewereld. Voor een ingenieursbureau hebben wij een participatietraject ontwikkeld en uitgevoerd voor de plaatsing van diverse zonneveldprojecten in bebouwde omgeving.

Gemeenten

Adviseurs van Bureau DenkOM zijn betrokken geweest bij de huisvesting van statushouders in diverse gemeenten. Wij stelden een programma van samenspraak op tussen gemeente, woningcorporatie en bewoners die leidde tot realisatie en draagvlak voor de huisvestingsprojecten.

Back To Top