skip to Main Content

DenkOM: De methodiek

Bureau DenkOM heeft een in de praktijk bewezen methodiek: het DenkOM model. Het praktische model is een overzichtelijk stappenplan dat is gericht op het in kaart brengen, analyseren en benaderen van de stakeholders van een project. Met als uiteindelijk doel het bereiken van de organisatie- of projectdoelen door goede samenwerking met betrokken stakeholders. Het DenkOM-model is inzetbaar op het gebied van omgevingsmanagement en communicatie.

We kunnen hierbij op verschillende manieren ondersteunen:

 1. In Company training DenkOM model
  Dit zijn trainingen voor verschillende disciplines binnen een organisatie of project over de uitgangspunten en de toepassing van het DenkOM model in de praktijk. Deze training geven we ook aan omgevingsteams met als resultaat na afloop van deze tweedaagse, een volledig plan van aanpak.
 2. Werksessies
  Bureau DenkOM organiseert werksessies met teams om structuur aan te brengen in een project enĀ  het team een stap verder te brengen op het gebied van stakeholdermanagement.
 3. Advies en coaching
  Bureau DenkOM adviseert organisaties en (project)teams op het gebied van stakeholdermanagement. Dit advies loopt uiteen van het schrijven van een plan van aanpak omgevingsmanagement tot het adviseren op het gebied van participatietrajecten en communicatie. Ook coachen we leden van omgevingsteams.
 4. Open trainingen
  Regelmatig organiseren wij open trainingen over de DenkOM methode. Hierbij sluiten deelnemers vanuit verschillende organisaties aan. In deze trainingen werken we met algemene cases over omgevingsmanagement maar natuurlijk kunnen deelnemers ook hun eigen case inbrengen.

Bij bovenstaande gaan we altijd uit van de methodiek van DenkOM. Deze methode bestaat uit vijf heldere praktische stappen.

Back To Top