skip to Main Content
DENK OmgevingsManagement
DENK OmgevingsManagement

Bureau DenkOM is gespecialiseerd in omgevingsmanagement. Mensen met verschillende belangen een gezamenlijk resultaat laten behalen. Daar gaat het ons om. Niet denken vanuit standpunten, maar vanuit belangen. De nieuwe omgevingswet vraagt van overheden om de participatie met de omgeving bewust en zo vroeg mogelijk in het proces op te pakken. En terecht. Want tijdige participatie en communicatie vergroot de kwaliteit, doorlooptijd en het succes van maatschappelijke opgaven als de aanleg van zonnevelden of windparken en infrastructurele projecten zoals de uitbreiding van (snel)wegen of een dijkverzwaring.

De adviseurs van Bureau DenkOM kennen participatieprocessen door jarenlange ervaring bij onder andere Rijkswaterstaat, TenneT, provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties. Met bewezen vormen van communicatie en participatie zorgen we voor een succesvol samenspel tussen publieke initiatiefnemers van projecten en hun omgeving. Bureau DenkOM adviseert, traint en ondersteunt.

Back To Top